دیدار مدیرعامل شرکت کارآمد با شهردار و نماینده مردم محترم شهرستان رشت