رونمایی از چیپ هوشمند بومی با حضور مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، کارآمد و بنیاد تعاون ناجا