مطلب طراحی نرم افزار

مطلب طراحی نرم افزار

 

شرکت مدیریت سیستم های کارآمد، با بهره مندی از ترکیبی موثر از نیرو های با تجربه و جوان در بخش نرم افزار ، علاوه بر سابقه درخشان در فعالیت های متنوع در گذشته خویش ، زمینه ساز آینده ای روشن در مسیر حرکت خود شده است و با بهره گیری از خلاقیت و انگیزه نیروهای جوان  به ارائه راه حل های بهتر وایجاد فضایی پویا و خود یادگیرنده در بخش نرم افزارحرکت نموده است. هم­ افزایی این دو مقوله موجب توانمندی بیش از پیش بخش نرم ­افزار این شرکت شده است. برخی از توانمندیهای نرم­ افزاری این شرکت عبارتند از:

1) تحلیل سیستم های اطلاعاتی گوناگون و پیاده سازی بهینه با توجه به شرایط  تحلیل و طراحی انواع سیستم های اطلاعاتی مانند CRM ، TPS، DSS ، MIS ، KWS  ، OAS و ...

2)  تدوین برنامه راهبردی برای ورود موفق IT به سازمان ها (IT Governance): از آنجا که نحوه ورود IT به سازمانهای گونا گون در ایجاد ارزش افزوده در آن سازمان یا ایجاد هزینه بیشتر موثر است لذا تدوین برنامه راهبردی در این زمینه و یا تحلیل برنامه ناموفق قبلی و تصحیح روندآن امری ضروری است.

3) کنترل و حسابرسی اطلاعات یا نظارت بر گردش اطلاعات در سازمان: فرآیند گردش اطلاعات در سازمانها اگر با نظارت و کنترل صورت به صحیح اجرا نشود نه تنها موجب رشد سازمان نمی شود بلکه در مواردی موجب هزینه های گزافی برای سازمان می شود. لذا برخورداری از سیستم گردش اطلاعات مطمئن به صورت حداقلی جلوی چنین هزینه های گزافی را خواهد گرفت.

4) فعالیت در زمینه طراحی نرم افزار های مدیریت منابع سازمان

5) طراحی نرم افزارهای مبتنی بر زنجیره تامین

6) فعالیت در زمینه طراحی نرم افزار های مدیریت ارتباط با مشتری

7) طراحی و توسعه نرم افزار های مدیریت منابع انسانی

8) طراحی نرم افزار هایی متناسب با نیازهای مدیریت مالی و حسابداری

9) طراحی نرم افزار های سازگار با انواع اتوماسیون های اداری

10) طراحی و توسعه وب سایت های شرکت های خصوصی و ادارات دولتی

11) طراحی سیستم جامع تحت وب طراحی مناقصات

12) نرم افزار آرشیو الکترونیکی اسناد

13) طراحی نرم افزار جامع ارزیابی عملکرد